انجام کلیه امورباغبانی و طراحی و اجرای فضای سبز
17 اردیبهشت 1398

قطع درختان،هرس زمستانه و هرس فرم دهی درختان همیشه سبز،هرس درختان میوه

هرس چیست؟(هرس درختان،هرس زمستانه،هرس فرم دهی،هرس درختان میوه)

علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندام های مختلف گیاه به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت مسیر رشد و باروری گیاه است.

هرس
هرس

هدف هرس:

تولید یک سطح سبزینه مطلوب و ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی گیاه است.

دلایل و فواید هرس:

حذف سرشاخه های مزاحم، خشک شده، آفت زده و بیمار و شکسته جهت حفظ و تامین سالمت گیاه.
ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا.
ایجاد شکل ویژه درشاخساره گیاه جهت شکل سازی گیاهان جهت تزئین.
ایجاد تعادل بین شاخساره و ریشه.
جوان ساختن درختان مسن از طریق حذف شاخه های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جدید.
محدودکردن رشد و کوتاه ساختن برای تسهیل عملیاتی مانند سمپاشی و برداشت و زینت بخشیدن به درخت.

زمان انجام هرس:

هرس درختان خزان پذیر:

زمان انجام هرس زمستانه در هنگام رکود یا خواب زمستانه گیاه میباشد که به آن هرس سیاه یا زمستانه نیز اطلاق میگردد.

هرس سیاه یا هرس زمستانه
هرس سیاه یا هرس زمستانه

هرس درختان پهن برگ همیشه سبز:

فصل بهار در هنگام فعالیت گیاهاین هرس عمدتا شامل هرس های فرم دهی همیشه سبزان میباشد

هرس فرم
هرس فرم

هرس درختانی که شیرابه تولید می کنند:

در اواخر پاییز یا اوایل زمستان مانند مو وانجیر

 

هرس سبز:

هرس سبز به هرسی اطلاق میگردد که در آن عمدتا شاخه های سبز گیاه به منظور حفظ تعادل حذف میگردد این عملیات عمدتا در درختان پر رشد مثل توت و انگور و… انجام میگردد.

هرس سبز

اصول هرس درختان:

*سطح ایجاد برش در پایین ترین قسمت شاخه و بصورت صاف و بدون زایده انجام شود.
*اگر گیاهی چند سال هرس نشده بایستی از هرس شدید جلوگیری و بلکه بصورت تدریجی صورت پذیرد.
*در زمان هرس شاخه هایی که زاویه بسته تری را با تنه یا شاخه اصلی می سازند حذف شوند چون تحمل فشار زیاد را
ندارند.
*در انشعابات دو شاخه ای انشعاباتی که دارای دو شاخه هم قطر هستند بدلیل ضعیف تر بودن حذف و انشعابات دارای شاخه
های نامساوی حفظ شوند.
*شاخه های بسیار ضخیم را با کمک سه برش حذف می نماییم زیرا در اثر سنگینی شاخه مقداری از پوست نیز کنده شده و
مکان مناسبی برای رشد و نمو میکرو ارگانیزم ها مهیا می گردد.

هرس درختان میوه:

هرس درختان میوه امری مهم و متغیر از هرس معمول درختان میباشد چرا که در این نوع هرس بایستی شناخت کامل در خصوص نوع درخت و نیز انواع شاخه های موجود در درختان (شاخه های ثمری و غیر ثمری) را دارا بود در غیر اینصورت هرس موجب ایجاد خسارت در درختان و کاهش شدید باردهی خواهد شد.

به منظور انجام یک هرس موفقیت آمیز، ابتدا باید با انواع شاخه بارده و نیز شاخه هایی که در آینده به بار میروند، آشنا شد تا بتوان نسبت به حفظ و تقویت آن اقدام نمود.

انواع شاخه در درختان سیب و گلابی به شرح زیر است:

دارد یا میخچه:

شاخه های کوچکی به طول چند میلیمتر تا چند سانتیمتر )در سیب به طول ۱تا۴/۱سانتیمتر ( هستند که منتهی به یک جوانه چوب بوده و تحت شرایط مناسب میتوانند تبدیل به لامبوردگردند.
لامبورد:

شاخه کوچکی به طول چند میلیمتر تا چند سانتیمتر )در سیب به طول ۴/۰تا۰ سانتیمتر( است که قسمت انتهای آن به یک جوانه گل ختم میشود. در بعضی از ارقام جوانه جانبی معمولا تبدیل به میخچه شده و بعدا به لامبورد تکامل پیدا میکند، ولی در بعضی ارقام و تحت شرایط مناسب جوانه جانبی میتواند مستقیماً به لامبورد تبدیل شود.

دارد و لامبورد
دارد و لامبورد

براندی:

شاخهای کوچک و قابل انعطاف که به طول ۰۶ سانتی متر نیز میرسد. در انتهای براندی جوانهای قرار دارد که اگر حاوی گل باشد، براندی تاجدار و اگر فقط حاوی برگ باشد، براندی ساده نامیده میشود.

نرک یا گورمان:

شاخه هایی هستند با رشد بسیار قوی که تا چندین سال میوه دهی ندارند و موجب تضعیف شاخه های اطراف خود میشوند. هرس شدید در درختان مسن باعث تولید نرکهای زیاد میشود.

بورس:

قسمت متورم و گوشتی است که در محل اتصال دم میوه به شاخه ایجاد میشود. این امر در اثر تجمع مواد غذایی ایجاد میشود. بر روی یک بورس میتواند جوانه چوب ساده، میخچه، المبورد و حتی براندی تشکیل شود.

قطع درختان:

به عملیاتی که طی آن یک درخت قطع میگردد عملیات قطاعی اطلاق میشود این عملیات به منظور حذف درختان خشک یا نابجا و یا درختان خطری انجام میگردد.

در صورتی که درختان بیمار یا آفت زده در باغ موجود میباشد حتما میبایست نسبت به قطع آن اقدام گردد چرا که درغیر اینصورت موجب گسترش آفات و بیماری هامیگردد.

قطع درخت
قطع درخت

باید توجه داشت عملیات قطع درختان باید توسط نیروهای زبده و فنی انجام گردد درغیر اینصورت منجربه بروز حادثه خواهد گردید

08 مرداد 1394
گیاهان زینتی حسن یوسف

معرفی گیاهان زینتی آپارتمانی و گیاهان زینتی فضای باز و گلهای فصلی

مقدمه آشنایی با گیاهان زینتی و گل فصلی

در این بخش با برخی واژه ها و سپس با شیوه کاشت، داشت و برداشت گیاهان زینتی و گلهای فصلی آشنا خواهیم شد. شمارگیاهان زینتی چند هزار گونه است. آنها در طول تاریخ و به تدریج از گوشه و کنار دنیا گردآوری شدهاند. بنابراین زادگاه هریک به اقلیم ویژهای تعلق دارد و نیازهای هر یک از آنها به نور، خاک، آب، دما و رطوبت با دیگری تفاوت میکند. گل فصل مورد پرورش باید از نظر نیازهای گفته شده یکسان باشند. از این رو پرورش همزمان آنها در یک واحد تولیدی کاری ناممکن است و اگر هم ممکن باشد غیراقتصادی خواهد بود. گیاهان  زینتی اقلیمهای گرم و مرطوب در مناطق معتدل، گلخانه ای و آپارتمانی محسوب میشوند و بر عکس گیاهان زینتی مناطق معتدل در اقلیمهای گرم، گلخانه ای و آپارتمانی به حساب میآیند به شرط اینکه نور لازم برای آنها فراهم شود.

گیاهان زینتی آپارتمانی هایپوستس
گیاهان زینتی آپارتمانی هایپوستس
گیاهان زینتی
گیاهان زینتی

به دلیل اینکه گیاهان زینتی گسترۀ زیادی دارند، آنها را به گروههای زیر تقسیم بندی میکنیم:
۱ گلهای فصلی
۲ گیاهان گلدانی
۳ درختان، درختچه ها و پیچهای زینتی
۴ گلهای شاخه بریده

گلهای فصلی

تعریف گل فصلی: به گیاهانی گل فصلی می گویند که چرخه زندگی خود را در طی یک فصل رشد به پایان می رسانند یعنی در یک فصل، رشد و نمو کرده، گل داده، تولید بذر یا اندام ذخیره ای نموده و در پایان فصل کل گیاه (گلهای فصلی یکساله)و یا قسمتهای هوایی گیاه ( گیاهان فصلی دوساله) از بین می رود.

گل فصلی گازانیا
گل فصلی گازانیا
گل فصلی کوکب بذری
گل فصلی کوکب بذری

تقسیم بندی گلهای فصلی :

 گلهای فصلی فصل گرم (تابستانه):

به آنهایی گفته می شود که گلدهی خود را در هوای گرم و معمولاً در مای بالای۳۰درجه سانتیگراد انجام می دهند، بذر این نوع گلهای فصلی در اواخر زمستان کشت می شود و در اواخر بهار بـه محـل اصلی منتقل می گردد و با سرد شدن هوا و یخبندان از بین می رود مثل گازانیـا، جعفـری، تـاج خـروس، دکمـه ای، نـاز،پریوش،اطلسی، سلوی، آهار، شاهپسندیکساله، رعنازیبا، کوکب کوهی و …

گل فصلی فلوکس
گل فصلی فلوکس
گل فصلی سینرر
گل فصلی سینرر

گلهای فصلی فصل خنک (پاییزه):

به آنهایی گفته می شود که گلدهی خود را در هوای خنک و معمولاً در دمای زیر ۳۰درجه سانتیگراد انجام می دهند. اوج گلدهی در اوایل بهار قرار دارد. بذر این نوع گلهای فصلی در اواخر تابستان سال قبل کشت می شود و از اوایل پاییز تا اواخر زمستان به محل اصلی منتقل می گردند، به سرما مقاوم هستند و با گـرم شـدن هـوا اکثر این گلها از بین می روند و یا گلدهی آنها به پایان می رسد. مثل بنفشه، میناچمنی، همیشه بهار، میمون، قرنفل و…..

گل فصل پاییزه میخک
گل فصل پاییزه میخک
گل فصلی پاییزه داوودی
گل فصلی پاییزه داوودی

آماده سازی بستر کاشت :

-۱ قبل از هر کاری ابتدا سطح باغچه مورد نظر را از بقایای ضایعات گیاهی و سنگ و نخاله تمیز می کنیم. سپس به انـدازه دو بیل پر کود دامی پوسیده به ازاء هر مترمربع در سطح باغچه پخش می کنیم .

-۲ باغچه را جهت مخلوط نمود ن کود دامی با خاک و همچنین رفع فشردگی خاک تا عمق نفوذ ریشه گل که حـدوداً ۲۵ تـا۴۰سانتی متر است پابیل نموده و خاک را بر می گردانیم .

-۳ در حین زیر و رو نمودن خاک ضایعات و سنگ و نخاله حاصل را از باغچه خارج می کنیم

-۴ سطح خاک باغچه را مسطح کرده تا در هنگام آبیاری پس از کاشت آب به تمام سطوح برسد

نکته:

پس از شروع گل دهی و در صورت امکان بهتر است گلهای پژمرده و خشک شده حـذف گردنـد . ایـن عمـل چنـدین مزیـت
دارد :
-۱ اینکه باعث تمیز ماندن و زیباتر شدن باغچه گل فصلی می گردد
-۲ با حذف بذرهای در حال تشکیل انرژی گیاه صرف تولید گلهای بیشتری می گردد و باعث تحریک گلدهی می گردد .
-۳ با حذف گل انتهایی باعث منشعب شدن گل فصلی و اصطلاحاً ک هپ ای و پر پشت شدن باغچه گل فصلی می گرد د که این
خود در ایجاد باغچه ای متراکم از گل نقش بسزایی دارد

گلهای دائمی:

این گلها می توانند برای ۲ سال یا بیشتر در زمین باقی بمانند و هر سال در فصل گلدهی خاص خودشان گلدهی داشته باشند. مانند گل رز، اختر، کوکب

 

گل دائمی رز
گل دائمی رز
31 تیر 1394

آفات و بیماری های گیاهی

آفات گیاهی چیست:

آفات گیاهی به هرگونه حشره یا موجود جاندار که به گیاهان هدف ما (کشاورزی ، فضای سبز ویا زراعت) آسیب و خسارت بزند آفت گیاهی اطلاق میشود مانند شته ها،جوندگان،کنه های نباتی و….

آفت گیاهان باغی و آپارتمانی
آفت گیاهان باغی و آپارتمانی

 

بیماری های گیاهی چیست:

بیماری های گیاهی به مجموعه عوامل زنده یا غیر زنده  که سبب بروز علایم و آسیب ها به گیاه هدف میشوند و عملکرد طبیعی گیاه را با مشکل مواجه میکنند عوامل بیماری زا و به علائم ظاهر شده آن ، علائم بیماری و به اختلال ایجاد شده، بیماری میگویند:عواملی مانند قارچها ،باکتری ها و ویروسها میتوانند منجربه بروز بیماری گیاهی گردنند.

درمورد آفات و بیماری های گیاهان زینتی و فضای سبز وآفات و بیماری های باغات دو نکته قابل ذکر است:

نکته اول:

اینکه هرچند انواع  آفت و بیماری ها روی اغلب گیاهان فضای سبز و باغات در نقاط مختلف کشور وجود دارند اما مسلم است که بر اساس شرایط اقلیمی کشور، نوع گیاهان غالب فضای سبز و در نتیجه نوع آفت نیز متفاوت خواهد بود.

نکته دوم :

تراکم و پراکنش آفات و بیماری های گیاهان باغی و آپارتمانی در نهایت میزان خسارت ناشی از آفات در هر منطقه به شرایط آب و هوایی و تنوع زیستی بخصوص میزبانهای گیاهی موجود در آن منطقه بستگی دارد.

برخی از آفات مهم فضای سبز:

 

نارون یکی از درختان غالب فضای سبز در مناطق مختلف ایران است. نارون درختـی خـزان کننـده یـا نیمـه همیشه سبز است. سه گونه نارون در ایران وجود دارد که در جنگل های مرطوب ونـواحی اسـتپی مـی رویـد. اوجا (carpinifolia. U (درختی است نورپسند و به سایه نابردبار که ارتفاعش به ۳۰ متر می رسد. دارای رشد زیاد وتاج مخروطی شکل می باشد.

شته نارون:

نام لاتین: platani Tinocallis
نام راسته و خانواده: Aphididae/Homoptera
مناطق انتشار: در اغلب مناطقی که نارون وجود دارد
میزبانها: نارون
شکلشناسی: فرم بیبال این شته سبز لیمویی با لکه های سیاه در قسمت شکم است. در فرم بالـدار آن سـر و قفسه سینه سیاه و شکم سبز لیمویی همراه با لکه های سیاه رنگ میباشد.

کنترل: جهت مبارزه شیمیایی میتوان تاج درختان نارون آلوده را با سموم تماسـی- سیسـتمیک شـته کـش نظیـر ایمیداکلوپراید (کنفیدور)، استامیپراید (موسپیلان) و یا اکسی دیمتونمتیل (متاسیستوکس) محلولپاشی کرد. حذف پاجوشها نیز در کاهش جمعیت این آفت نقش بسزایی دارد.

شته سبز نارون
شته نارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شته گالزای سیبی نارون

نام لاتین:

lanuginosum Eriosoma
نام راسته و خانواده: Pemphigidae/Homoptera
مناطق انتشار: اکثر استانهای شمالی و مرکزی کشور
میزبانها: نارون و گلابی

نحوه خسارت: شته مزبور در نارون روی برگهای انتهایی ایجاد گالهای قرمز رنگ مودار میکند و در مـورد گلابی روی طوقه و یا ریشه به سر میبرد.
کنترل: جهت مبارزه شیمیایی میتوان درختان نارون را اوایل بهار زمانی که گالها تازه تشکیل شدهاند و یا حتـی قبل از تشکیل گالها با یکی از سموم تماسی- سیستمیک شته کش نظیر ایمیداکلوپراید (کنفیدور) سمپاشی کرد.

شته-گالی-نارون

آفات گیاهی (برگخوارها)

۱-۲-۱ -نام فارسی: سوسک برگخوار نارون نام لاتین: luteola) Galerucella (=Xanthogaleruca
مناطق انتشار: تمام مناطق کشور
میزبانها: نارون و درخت آزاد (crenata Zelkova (

کنترل: بـه منظـور حفظ دشمنان طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از سموم تماسی- گوارشی نظیر دیازینون به صورت
نواری دور تنه درختان علیه لارو سن آخر نیز میتوان استفاده کرد.

برگخوار نارون
برگخوار نارون
  • آفات گیاهی(شپشک ها):

شپشک‌ها نیز مانند شته ها ۶ پا دارند. شته‌ها از برگ و گیاه تغذیه می‌کنند، در حالی‌که شپشک‌ها از غیر گیاه هم تغذیه می‌کنند. شته‌ها حرکت تند دارند، اما کلونی شپشک‌ها چسبیده به هم است و حرکت بسیار آهسته‌ای دارند. مبارزه با شپشک‌ها به دلیل وجود سپر سختی که دارند، مشکلتر از شته‌هاست. از انواع مهم آنها می‌توان شپشک خونی نارون، شپشک واوی سیب، شپشک آردآلود و شپشک نخودی را نام برد.

 

  • آفات گیاهی(کنه‌ها):

که به انواع درختان و درختچه‌ها حمله نموده. گیاهان میزبان شامل: درختان نارون، چنار، انواع سوزنی برگ‌ها مانند سرو شیراز، سرو نوش، اقاقیا، بید، زبان گنجشک، درختچه‌های یاس زرد، به‌ژاپنی، پیراکانتا و انواع گلهای فصلی نظیر ناز آفتابی و گل جعفری.

برخی از بیماری های مهم  فضای سبز:

  1. بیماری گیاهی بوته میری:

عامل بیماری قارچ است که در شرایط مرطوب به بافتهای جوان و تازه حمله کرده و باعث تخریب تمامی بافت می شود. انتقال آن توسطآب آبیاری و خاک انجام می گیرد. بهترین روش جلوگیری از این بیماری ضد عفونی بذر می باشد

بوته میری
بوته میری
CUCUMBER DAMPING OFF, FUNGAL PROBLEM
  1. بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه:

این بیماری در خاکهای مرطوب خسارت می زند که به اکثریت گیاهان به خصوص مرکبات خسارت می رساند. برای کنترل بیماری باید از کاشت مرکبات در زمینهای آلوده خودداری کرد و در هنگام کاشت می بایست محل پیوند بالای سطح خاک باشد. می توان طوقه گیاه را با مخلوط برد و ضدعفونی کرد.

  1. بیماری گیاهی سفیدک دروغی :

عامل بیماری قارچی است که در مناطق مرطوب شیوع دارد. این بیماری بیشتر روی انگور انجیر و خانواده رز و خیار خسارت وارد می کند. برای کنترل سفیدک کرکی یا داخلی از ارقام مقاوم استفاده می شود.

31 تیر 1394
طراحی فضای سبز با استفاده از سنگ

باغ صخره ای چیست؟ فروش سنگ رودخانه ای،طراحی فضای سبز بااستفاده از سنگ رودخانه ای

باغ صخره ای چیست؟چگونه از سنگ و صخره در طراحی فضای سبز بهره مند شویم؟

هرگونه استفاده از سنگ یا صخره در طراحی باغ به گونه ای که در نگاه اول سنگ موجود در فضای مورد طراحی مورد توجه باشد و منظره ای صخره ای در کنار گیاهان مختلف به چشم بخورد  به منزله باغ صخره ای میتوان نام برد البته در این خصوص اصول و قواعد کلی را باید رعایت کرد

باغ صخره ای

طراحی و تزیین باغچه یا فضای ویلا،باغ،باغچه با سنگ یا هرنوع مواد یا متریال طبیعی مثل انواع سنگ رودخانه ای یا استفاده از باکس های سنگی ،حاشیه کاری باغچه ها با سنگ های زیبا جان و روح تازه ای به محیط پیرامون ما میبخشد لذا علم و هنر چگونگی استفاده از این مواد در طراحی میتواند جلوه بخشی دو چندانی به فضای پیرامونی ما ببخشد.

 

کاربرد سنگ در طراحی فضای سبز

انسانها از ابتدا علاقه مند به حضور در طبیعت بوده اند لذا همواره میکوشیدند تا محیط زندگی اطراف خود را با استفاده از مواد طبیعی مانند سنگ و یا چوب به طبیعت نزدیک کند تا مادامی که از همهمه ها و گرفتاری های روزمره رهایی میابد زمانی را با گذراندن در محیطی برگرفته از طبیعت بگذراند و به آرامش برسد.

 

تزیین باغچه با سنگ رودخانه ای
تزیین باغچه با سنگ رودخانه ای

تزیین باغ با صخره و سنگ

یکی از شیوه های مرسوم در طراحی باغ به کارگیری سنگ و یا صخره در کنار گونه های گیاهی میباشد که جلوه ای زیبا از طبیعت را خلق میکند.

در این زمینه استفاده از متخصصانی که گونه های مناسب باغ سنگی  را به شما معرفی میکنند و یا در جانمایی سنگ و صخره به شما کمک میکنند میتواند در خلق و ایجاد باغی زیبا  در طراحی مناسب باشد.

باغ صخره ای
باغ صخره ای

اگر دوست دارید محیط فضای سبز منزل یا ویلای خود را آرامش بخش بسازید ، باید در نظر داشته باشید که از عوامل طبیعی  بهره بگیرید.

مناظری مانند صخره ها ، چشمه , جوی روان ، صدای آب و ….. هرچه این عناصر طبیعی تر باشند احساس آرامش بیشتری خواهید داشت.

Call Now Buttonتماس