طراحی وساخت باغ،ساخت ویلا،ساخت باغ ایرانی،ساخت خانه باغ،ساخت باغ خانگی،باغ مدرن

طراحی و ساخت باغ ،ساخت باغ ایرانی،ساخت خانه باغ،ساخت باغ خانگی،باغ مدرن

تاریخچه باغ در ایران:(طراحی و ساخت باغ)

در طراحی و ساخت باغ در تورات از باغهای باستانی خوزستان به دفعات و به طور پراکنده و بخشهای مختلف عنوان شده است.

مخصوصاً گزنفون میگوید: «در ایران، در بیشتر شهرها باغهایی وجود دارد که پردیس نامیده میشوند» (برخی محققین بر این عقیدهاند که واژه «پارادایز» از لغت فارسی مشتق شده است).

به طور کلی دونوع روش برای طراحی  باغ موجود است که موفقیت بیشتری نسبت به دیگرطرحها دارند:

– طرحهای منظم ساخت باغ 
طرح مربوطه قرینه اند. خطهای مستقیم، طرحهای هندسی، فرمها و گونه های جفتدرهمه نقاط مهم در این طرحها به چشم میخورند. بنابر این اساس طرح منظم، قرینهبودن آن است.

طراحی باغ و ویلا
طراحی باغ و ویلا

 طرحهای نامنظم ساخت باغ
این طرح ها نا منظم اند و حاشیه باغ مشخص نیست. این طرحها خطهای مستقیم کشت ندارند، بدون پرچین و حصار اطراف باغ و دارای خطوط آزاد هستند.در ساخت باغ های خانگی استفاده از این طرح میتواند جلوه ویژه ای ایجاد کند.

باغ نامنظم
باغ نامنظم

سبک های مهم ساخت باغ :

باغهای ایران:

بر اساس اسناد و مدارک باقیمانده، تاریخچه باغهای قدیمی ایران به حدود سه قرن قبلااز میلاد مسیح میرسد. برخی براین عقیده اند که نخستین پردیسها در شوش ساخته شده و در دوران خود به اعلای درجه زیبایی رسیده است.
هنر طراحی و معماری باغها در ادوار تاریخ کاملاً تحت تأثیر مسائل محیطی، اقتصادی و سیاسی قرار داشته است

طراحی و ساخت باغ ایرانی2
طراحی و ساخت باغ ایرانی۲
طراحی و ساخت باغ ایرانی1
طراحی و ساخت باغ ایرانی۱

سبک باغ و پارک سازی در ژاپن:

از آنجایی که سبک باغسازی در خاور دور (چین و ژاپن) بر مبنا و اصول خاصیقرارگرفته و قدمت تاریخی آن به هزاران سال قبل از میلاد مسیح (در چین) میرسد،پرورش گیاهان داروئی و حفظ فضای سبز، قرنها مبنای فکری و منبع الهام علاقه مندانبه طبیعت بوده است.

طراحی و ساخت باغ ژاپنی
طراحی و ساخت باغ ژاپنی

باغهای اولیه در ژاپن بسیار ساده و از مجموعه آبگیرها، جزیرهها و نهرها تشکیل شده بودند. گیاهان در باغهای ژاپنی اهمیت و معنای خاصی دارند. در برخی موارد سعی شده است که بزرگی طبیعت را بر مقیاس کوچکی بنشانند (سبب کاهش مقیاس باغهاگردید).

 طراحی و ساخت باغ ژاپنی
طراحی و ساخت باغ ژاپنی

سبک باغسازی در فرانسه:

معماری منظر در قرن هفدهم میلادی از اشکال مهم هنر بود که با معماری، مجسمه سازی و نقاشی برابری میکرد. در فرانسه حاکمیت بر طبیعت مطرح بود، بر خلاف مفهوم تعامل با طبیعت در دورهی رنسانس بود. آن زمان عصری بود که در آن از قدرت،ثروت، خرد و تسلط انسان بر طبیعت تجلیل میشد.در طراحی باغ مدرن از پیچیدگی ها و جلوه های خاص استفاده میگردد.

باغ فرانسوی
باغ فرانسوی