انجام کلیه امورباغبانی و طراحی و اجرای فضای سبز

طراحی منظر و محوطه سازی

میتوانید برای بازدید نمونه کارهای بیشتر درزمینه محوطه سازی و اجرای فضای سبز به تلگرام و یا اکانت اینستاگرام ما مراجعه کنید

پیشنهادات ما

درک پروژه

از مسایل اصلی در اجرای پروژه های فضای سبز و محوطه سازی درک و توجه به نیاز و میل مشتری و فهم دقیق مسایل در براورده کردن خواسته مشتری میباشد چراکه کلیه موارد هرچند هم فنی و تخصصی اجرا شده باشد بدون توجه و در نظر گرفتن نیاز مشتری بی ارزش است

با ما باشید 

متر کاشت چمن
+ درختان کاشته شده
متر مکعب خاک برداری و خاک ریزی
+ اجرای روشنایی معابر
Call Now Buttonتماس